Privacy policy

Privacy policy2018-10-08T07:58:47+00:00

Inleiding

My Events Bus & Festival Travel (hierna: My Events) voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’ (ook wel GDPR genoemd) welke ingaat op 25 mei 2018. My Events stelt deze Privacy Policy ter beschikking om je bewust te maken van de manier waarop je persoonlijke informatie (hierna: gegevens) verzameld en gebruikt wordt. 

My Events respecteert je privacy en gebruikt je gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze Privacy Policy. 

Waarom en hoe My Events je gegevens verzamelt

My Events kan zijn diensten niet aanbieden zonder enkele gegevens te verzamelen. De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag:

 • Om het ticket op naam te zetten zodat je kan aantonen dat het jou aankoop betreft;
 • Om met je in contact te treden indien er iets mis is gegaan met je transactie of bestelling;
 • Voor het afhandelen van een financiële verwerking;
 • Voor incidentele mailings om je te informeren over onze dienstverlening en (product)informatie;
 • Voor incidentele mailings om je de actuele reisinformatie te verstrekken aangaande het festival waar je naartoe gaat;
 • In geval van misbruik.

My Events verzamelt je gegevens wanneer je een bestelling met financiële transactie verricht. Je kunt zien dat je transactie voltooid is door de melding die de website geeft én door de ontvangen e-mail met daarin je bustickets. Op dat moment zijn je persoonsgegevens geregistreerd in onze database.

Voordat je het financiële proces start door op de knop ‘ga naar betalen’ te klikken, moet je het vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en privacy policy’ aanvinken. Door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden tijdens het kopen van een ticket, ga je automatisch akkoord met deze Privacy Policy van My Events.

De informatie die My Events verzamelt

Om een bestelling volledig te kunnen verwerken, verplicht My Events je om de volgende informatie te verstrekken:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres.

My Events kan je registratie c.q. aankoop weigeren indien je niet alle verplichte informatie of valse informatie invult.

Waar wordt mijn informatie opgeslagen?

Van alle software die wij gebruiken worden je gegevens op 2 locaties bewaard wanneer je een bestelling doet, namelijk: 1) op de server van onze hosting maatschappij, 2) op de server van onze email provider.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Alleen de eigenaar van My Events heeft toegang tot deze gegevens.

Kan ik mijn gegevens opvragen, inzien, wijzigen of laten verwijderen?

Je gegevens kun je bij ons opvragen en/of inzien. Uiteraard kun je op verzoek je gegevens wijzigen. Indien gewenst kun je je gegevens ook laten verwijderen. Neem contact met ons op.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Je gegevens worden vijf jaar bewaard vanaf het moment dat je een bestelling doet.

Derden

My Events gebruikt je gegevens ten behoeve van busreizen naar festivals, georganiseerd door My Events. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

My Events maakt geen gebruik van cookies.

Misbruik

In het kader van het tegengaan van misbruik, zal er naar aanleiding van een onderbouwd verzoek of vordering gegevens ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die belast zijn met rechtshandhaving. 

Wijziging Privacy Policy

My Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. My Events verzoekt je om regelmatig de Privacy Policy door te nemen.

Contact

In geval van vragen over deze Privacy Policy kun je contact met ons opnemen.